Talent Assessment

Deze wordt gebruikt om te bepalen welke kwaliteiten en mogelijkheden (potentieel of talent) iemand heeft. Heeft  iemand het in zich om een toekomstige functie uit te oefenen, de potentie om leiding te geven aan een team of om door te groeien naar een hogere managementpositie?  Dit type onderzoek kan bijvoorbeeld ingezet worden als het gaat om carrièreplanning.

De onderdelen

Het assessmentonderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerd Registerpsycholoog NIP en bestaat standaard uit de volgende onderdelen:

 • intakegesprek opdrachtgever
 • interview kandidaat
 • diverse capaciteitstesten
 • persoonlijkheidsvragenlijst(en)
 • vragenlijsten leerstijlen
 • belangstellings- en interessevragenlijsten
 • sterkte- zwakteanalyse
 • heldere eindrapportage
 • telefonische nabespreking

Optioneel:

 • praktijksimulatie/rollenspel 
 • persoonlijke nabespreking met kandidaat/opdrachtgever