IntegriteitsAssessment

Met toestemming van de deelnemer wordt nader onderzoek gedaan naar diens achtergrond, persoonlijkheid, normen, waarden en drijfveren. Daarnaast worden een aantal ‘harde’ criteria getoetst, zoals het cv en behaalde diploma’s. Indien gewenst wordt er een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd (VOG). Het onderzoek wordt gerelateerd aan de (voorbeeld)functie en de uitvoering van de specifieke, bijbehorende taken. De uitkomst van het IntegriteitsAssessment geeft u een indicatie over de professionele integriteit van uw kandidaat/sollicitant.


Meer weten?

Ga naar www.integriteitsassessment.nl voor uitgebreide informatie over dit onderwerp of neem direct CONTACT op met Uw Assessment Psycholoog.

De onderdelen

  • persoonlijkheidsvragenlijst(en)
  • vragenlijsten met betrekking tot integriteit
  • diepte-interview kandidaat
  • cv-check en referentieonderzoek
  • opvragen en controleren van gegevens bij instanties
  • controle internetprofiel
  • Verklaring Omtrent het Gedrag
  • evaluatiegesprek
  • eindrapportage